Depression, angst og stress

Depression er en stemning eller kronisk tilstand som er karakteriseret enten ved håbløshed, apati, meningsløshed, lavt selvværd eller tristhed.

De mest almindelige symptomer:

På det følelsesmæssige plan – dårligt humør, tristhed, manglende glæde, håbløshed, vrede eller bitterhed, angst, skam- og skyldfølelse.
På det kognitivt (tankemæssige) plan – dårlig koncentration og hukommelse, negative tanker om sig selv, verden og om fremtiden
På det adfærdsmæssige plan – udmattelse, isolation, man trækker sig tilbage fra sin omgangskreds, uregelmæssige spisevaner og ændret søvnmønster.
På det kropslige plan – søvnforstyrrelser , appetitløshed , vægttab.

Ved milde til moderate depressionsrelaterede problemer, bruger jeg kognitiv terapi eller terapi ud fra en bio-psykosocial model. Jeg støtter klienten i at genetablere eller finde en daglig rytme, hvilket i sig selv plejer at forbedre kvaliteten i hverdagen og derefter med at finde problemløsnings strategier. Den terapeutiske proces begynder således med at forbedre “her og nu” situationen og parallelt skabe forståelse for årsager, der har bidraget til depressionen og finde nye måder at takle dem på.