Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kaldes det, når det ikke er maden eller selve spisningen, der er det egentlige og centrale problem.

Spisning er blevet et symptom, der dækker over et underliggende problem. Det kan være at man, når man spiser, oplever at man få kontrol over følelser, som ellers føles uoverskuelige.

Ofte dækker spiseproblemer over dybe problemer med selvet, som hidtil har været ukendte for klienten. Selvhad eller angst for svære følelser.

Når jeg arbejder med klienter med spiseforstyrrelser udvikler vi forståelsen af selvet og vi arbejder på en accept af fortiden, der ikke kan ændres. Vi udvikler sammen nye strategier, der kan give kontrol over fremtiden.