Psykologisk stressbehandling i København

Stress er efterhånden en folkesygdom, og jeg oplever en hel del klienter i min klinik i København, der søger psykologhjælp til at få bugt med stress-relaterede problemer. I sig selv er stress et sundhedstegn – din krop og sind reagerer på en belastning, der er større end du normalt kan overkomme. Stress giver dig på kortere sigt kræfter til at overkomme en vanskelig situation, om det så handler om at klare en vanskelig eksamen, jonglere flere opgaver på dit arbejde, håndtere en problematisk familie- eller kærlighedsrelation eller reagere instinktivt i en tilspidset krisesituation. I disse situationer vil stress give dig et ekstra, personligt overskud ved at sætte dit nervesystem i alarmberedskab, der får dig til at reagere mere årvågent, end du normalt ville være i stand til. Problemet opstår, hvis din stress går hen og bliver en daglig eller permanent tilstand. Dit nervesystem har brug for at falde til ro igen efter at være blevet udsat for stress, så du kan komme ned i gear og slappe af. Hvis det ikke sker, vil din psyke ubevidst opleve, at du konstant er i en farlig situation, og reagere derefter.

Stress slider på psyken såvel som på kroppen, for stresstilstanden udmønter også i fysiske symptomer. Hvis du lider af langvarig stress, kan du opleve et eller flere af følgende symptomer:

  • Hjertebanken
  • Uro i kroppen
  • Søvnproblemer
  • Nedsat eller forøget appetit
  • Koncentrations- og hukommelsessvigt
  • Træthed
  • Angst
  • Aggression eller vrede
  • Lavt selvværd

Stress kan på sigt medføre depression, hvis det ikke bliver behandlet i tide. Jeg tilbyder psykologisk stressbehandling i min klinik i København nær Amager Strandpark. Hvis dine symptomer er milde til moderate, vil jeg typisk tage udgangspunkt i kognitiv terapi eller humanistisk terapi med en bio-psykosocial vinkel. Jeg støtter dig i at afdække årsagerne til dine symptomer og hjælper dig til at håndtere de situationer, der forårsager din stress. Som psykolog fokuserer jeg min behandling af din stress på dels at forbedre din tilstand “her og nu”, så du bliver i stand til at fungere i hverdagen igen, og dels på at arbejde sammen med dig om at afdække årsager og finde en løsning på dit overordnede problem.

Behandling af stress-relaterede symptomer og følgevirkninger finder normalt sted i min psykologklinik i København, hvor jeg tilbyder individuelle sessioner. Hvis du ikke har mulighed for at besøge selve klinikken, tilbyder jeg også sessioner via Skype.

Venlig hilsen,
Melinda