Traumebehandling

Har du været udsat for en traumatisk begivenhed? Har du oplevet en livskrise, stor sorg eller været udsat for en voldsom begivenhed? Har du været offer for seksuelle overgreb, vold eller anden traumatisk situation? Er du så påvirket af et traume, at det har negativ indflydelse på din hverdag og din generelle livskvalitet? Jeg tilbyder traumebehandling i form af et terapiforløb, der hjælper dig til at bearbejde den traumatiske oplevelse, så du kan genoptage dit liv, opnå accept og heling og lægge hændelsen bag dig.

Hvis du har oplevet en traumatisk situation, vil du typisk ikke blot være berørt af traumet i sig selv, men også af din egen reaktion på traumet.

Traumer kan have alvorlige konsekvenser for dit psykiske helbred. Det kan blandt andet medføre posttraumatisk stresslidelse (også kaldet PTSD) og angstlidelser. Hvordan du reagerer på et traume, er i høj grad afhængig af følgende:

  • Din alder
  • Typen af traumet
  • Reaktion på traumet
  • Den støtte du har modtaget efterfølgende

Mange traumeofre lider af psykiske påmindelser, hvor de ufrivilligt genoplever den traumatiske hændelse. Visuelle eller auditive flashbacks er de mest almindelige. De kan opleves med en sådan realisme og intensitet, at man mister fornemmelsen af, hvad der er her og nu, for i stedet at genopleve den traumatiske hændelse igen og igen. Daglige påmindelser om begivenheden kan blive så ekstreme, at de medfører dissociationer, mareridt, panikanfald og flashbacks.

Som psykolog og psykoterapeut har jeg arbejdet med traume og PTSD siden 2004. Terapeutisk fokuserer jeg på at styrke mine klienternes indre ressourcer og tillid til sig selv. I min traumebehandling prioriterer jeg arbejdet med kropsbevidsthed, værktøjer til at styre flashbacks og symptomer. Jeg hjælper dig til at bearbejde tanker/følelser såsom selvhad, skyld, vrede, og sammen arbejder vi med at forbedre kvaliteten af din hverdag og begynder at lave planer og mål for fremtiden. Alle disse er vigtige terapeutiske mål, som jeg diskuterer og udvikler sammen med dig som klient.

Et andet vigtigt mål i traumebehandlingen er at forstå og arbejde med selve den traumatiske situation, således at du får hjælp til at forvandle begivenheden til en historie, der efterfølgende kan integreres i dit livsforløb som en tidligere begivenhed, der nu er overstået. På den måde får du hjælp til at lægge traumet bag dig og genoptage dit liv.

Venlig hilsen,
Melinda