Om Melinda Marton

Velkommen. Jeg er rigtig glad for, at du har fundet mig.

Jeg er Cand. Psyk., autoriseret i Danmark, og jeg tilbyder personlig psykoterapi, både i min private praksis i København og gennem online sessions.

Jeg har mere end 20 års erfaring med Psykoterapi og er godkendt af Universiteter i både London og København. Jeg har boet og arbejdet internationalt, og tilbyder sessioner på dansk eller engelsk – som det bedst passer dig.

Jeg mener, at livet er gavmildt, og mennesket er godt. Mit sigte er at styrke mine klienter i at have en positiv tilgang til livet på deres personlige rejse, så de kan genfinde balancen og øge livskvaliteten.

Jeg arbejder fra en integrativ indfaldsvinkel, og jeg tilpasser mine professionelle redskaber og arbejdsmåder, så de passer til den enkelte klient. Jeg er også specialiseret i at hjælpe klienter med problemstillinger, der stammer fra at være særligt sensitiv og/eller intuitiv empath.

Om Melinda Marton

Velkommen. Jeg er rigtig glad for, at du har fundet mig.

Jeg er Cand. Psyk., autoriseret i Danmark, og jeg tilbyder personlig psykoterapi, både i min private praksis i København og gennem online sessions.

Jeg har mere end 20 års erfaring med Psykoterapi og er godkendt af Universiteter i både London og København. Jeg har boet og arbejdet internationalt, og tilbyder sessioner på dansk eller engelsk – som det bedst passer dig.

Jeg mener, at livet er gavmildt, og mennesket er godt. Mit sigte er at styrke mine klienter i at have en positiv tilgang til livet på deres personlige rejse, så de kan genfinde balancen og øge livskvaliteten.

Jeg arbejder fra en integrativ indfaldsvinkel, og jeg tilpasser mine professionelle redskaber og arbejdsmåder, så de passer til den enkelte klient. Jeg er også specialiseret i at hjælpe klienter med problemstillinger, der stammer fra at være særligt sensitiv og/eller intuitiv empath.

Min Egen Vej

Jeg er født i 1975 og opvokset i den smukke rumænsk- transylvanske natur, og har altid interesseret mig for den menneskelige adfærd. Jeg valgte at læse psykologi udfra ønsket om at hjælpe mennesker med at forstå sig selv: hvorfor vi træffer bestemte valg, hvordan vi klarer forskellige udfordringer, og hvad vi kan gøre for at undgå at sætte os selv i situationer, hvor vi føler os overvældede.

Jeg har international erfaring – såvsom personligt som professionelt – ligesom jeg har bred erfaring fra at arbejde med mange forskellige klienter og problemstillinger. Da jeg læste min Bachelor arbejdede jeg for eksempel med klienter med alkoholrelaterede problemer samt med klienternes familier og børn.

Efter min dimission rejste jeg til England, Sydafrika og Portugal for hele tiden at dygtiggøre mig. Over en periode på ni år arbejde jeg både med voksne og børn med særlige behov, med kvinder udsat for seksuelle overgreb og vold i hjemmet, ligesom jeg arbejdede på en lukket psykiatrisk afdeling i London.

I denne periode tog jeg samtidig min Postgraduate Grad i Misbrugsrådgivning og en Master i Integrativ Rådgivning.

Da min mor døde i 2009 (min far havde jeg allerede mistet, da jeg var 18 år), vendte jeg tilbage til mit fødeland og arbejdede som skolepsykolog i et nationalt projekt, der virkede for at integrere børn med læringsvanskeligheder i det offentlige skolesystem.

I 2008 mødte jeg min partner, og et år senere flyttede jeg til Danmark for at være sammen med min danske familie. Jeg fulgte de danske krav og modtog min autorisation fra Dansk Psykolog Forening.

I Danmark har jeg erfaring med psykoterapi til klienter henvist gennem Den Offentlige Sygesikring, gennem Reden International, gennem Center Against Human Trafficking (CMM) så vel som klienter henvist gennem Røde Kors, hvor jeg arbejdede som frivillig psykolog indtil 2019.

I 2010 startede jeg min private praksis som selvstændig psykolog, hvor jeg hjælper min klienter med:

Da jeg i 2015 fik helbredsproblemer, blev jeg opmærksom på min egen særlige sensitivitet og intuitive empati. En kær kollega introducerede mig for psykiateren Judith Orloffs arbejde, som jeg beundrer dybt.

Gennem kurser, supervision og forlæsninger med Judith Orloff har jeg opnået stor forståelse for og indsigt i klienter med særlig sensitivitet og/eller intuitiv empati, og jeg har udviklet ekspertise på området, hvor jeg arbejder udfra et vidensbaseret fokus.

Min Mission

Jeg viser dig vejen til at at blive symptomfri, til at øge din livskvalitet ved – gennem en personlig og holistisk tilgang – at styrke dig og opnå en anerkendelse og genetablering af din forbindelse med dine indre ressourcer.

Min Vision for Arbejdet

Vi samarbejder på din rejse mod selvbevidsthed og styrkelse af dit selv. Mit udgangspunkt er en holistisk intuitiv tilgang, der er skræddersyet hver klients individuelle behov og bygget på respekt og tillid. Sessionerne foregår i et trygt professonelt miljø.

En Holistisk Integrativ Fremgangsmåde

Jeg er en integrativ psykoterapeut, hvilket betyder at jeg bruger forskellige professionelle færdigheder og metoder, afhængig af de specifikke problemer mine klienter kommer med.

Humanistisk terapi – sætter fokus på klientens personlige oplevelse med respekt for deres virkelighed. Terapiens fokus er at støtte klienten i at udvikle evnen til at foretage sunde valg og forandringer i deres liv, samt at forstærke deres selvforståelse.

Biografisk rådgivning – også kaldet livssti/livsvalgs analyse. Dette hjælper klienten til at udforske spørgsmål om deres egen biografi. Ved hjælp fra denne metode, får klienten en fuld forståelse for deres livs vej, og hvem de er. Målet er i stedet for at føle sig som offer for omstændighederne, at tage ejerskab over sin egen skæbne.

Kognitiv terapi (KT) – er en behandlingsplan med klare mål for specifikke situationer og problemer. KT fokuserer på de fire faktorer der har indflydelse på vores daglige liv: tanker, følelser, kropsopmærksomhed og adfærd.
KT er især effektivt i tilfælde af: stress, fobier, mild til moderat depression, angst og ocd.

Udover disse psykologiske tilgange, teorier og metoder, bruger jeg også en holistisk fremgangsmåde, når jeg taler med mine klienter (f.eks. forståelse af vitaminer, naturlige remedier, natur som terapi såvel som motion og generelt velbehag).

Mit mål er, at skabe opmærksomhed omkring hvordan de mange forskellige aspekter af en klients liv kan have indflydelse på deres tilstand – fx. motion, frisk luft, natur osv.

Passioner og Interesser

Jeg nyder alle aspekter af naturen, havearbejde og dans. Derudover har jeg en passion for historie og arkæologi. Så vidt muligt følger jeg en etisk og bæredygtig levevis. Respekt for den planet vi bor på, Menneskerettigheder og en retfærdig og værdig behandling af dyr er mine centrale værdier.

Melinda Marton Authoriseret Psykolog København

Mine Kvalifikationer og Certifikater

  • Autoriseret psykolog, Danmark
  • Master i terapeutisk rådgivning, Greenwich University, England
  • Efteruddannelse i afhængigheds rådgivning, Greenwich University, England
  • Kognitiv terapi, Danmark
  • Bachelor i Psykologi, University of Oradea, Romania
Terapirum Melinda Marton Psykologerne ved Amager Strand

Medlemsskaber

Melinda Marton Authoriseret Psykolog København

Mine Kvalifikationer og Certifikater

  • Autoriseret psykolog, Danmark
  • Master i terapeutisk rådgivning, Greenwich University, England
  • Efteruddannelse i afhængigheds rådgivning, Greenwich University, England
  • Kognitiv terapi, Danmark
  • Bachelor i Psykologi, University of Oradea, Romania

Min Egen Vej

Jeg er født i 1975 og opvokset i den smukke rumænsk- transylvanske natur, og har altid interesseret mig for den menneskelige adfærd. Jeg valgte at læse psykologi udfra ønsket om at hjælpe mennesker med at forstå sig selv: hvorfor vi træffer bestemte valg, hvordan vi klarer forskellige udfordringer, og hvad vi kan gøre for at undgå at sætte os selv i situationer, hvor vi føler os overvældede.

Jeg har international erfaring – såvsom personligt som professionelt – ligesom jeg har bred erfaring fra at arbejde med mange forskellige klienter og problemstillinger. Da jeg læste min Bachelor arbejdede jeg for eksempel med klienter med alkoholrelaterede problemer samt med klienternes familier og børn.

Efter min dimission rejste jeg til England, Sydafrika og Portugal for hele tiden at dygtiggøre mig. Over en periode på ni år arbejde jeg både med voksne og børn med særlige behov, med kvinder udsat for seksuelle overgreb og vold i hjemmet, ligesom jeg arbejdede på en lukket psykiatrisk afdeling i London.

I denne periode tog jeg samtidig min Postgraduate Grad i Misbrugsrådgivning og en Master i Integrativ Rådgivning.

Da min mor døde i 2009 (min far havde jeg allerede mistet, da jeg var 18 år), vendte jeg tilbage til mit fødeland og arbejdede som skolepsykolog i et nationalt projekt, der virkede for at integrere børn med læringsvanskeligheder i det offentlige skolesystem.

I 2008 mødte jeg min partner, og et år senere flyttede jeg til Danmark for at være sammen med min danske familie. Jeg fulgte de danske krav og modtog min autorisation fra Dansk Psykolog Forening.

I Danmark har jeg erfaring med psykoterapi til klienter henvist gennem Den Offentlige Sygesikring, gennem Reden International, gennem Center Against Human Trafficking (CMM) så vel som klienter henvist gennem Røde Kors, hvor jeg arbejdede som frivillig psykolog indtil 2019.

I 2010 startede jeg min private praksis som selvstændig psykolog, hvor jeg hjælper min klienter med:

Da jeg i 2015 fik helbredsproblemer, blev jeg opmærksom på min egen særlige sensitivitet og intuitive empati. En kær kollega introducerede mig for psykiateren Judith Orloffs arbejde, som jeg beundrer dybt.

Gennem kurser, supervision og forlæsninger med Judith Orloff har jeg opnået stor forståelse for og indsigt i klienter med særlig sensitivitet og/eller intu itiv empati, og jeg har udviklet ekspertise på området, hvor jeg arbejder udfra et vidensbaseret fokus.

Min Mission

Jeg viser dig vejen til at at blive symptomfri, til at øge din livskvalitet ved – gennem en personlig og holistisk tilgang – at styrke dig og opnå en anerkendelse og genetablering af din forbindelse med dine indre ressourcer.

Min Vision for Arbejdet

Vi samarbejder på din rejse mod selvbevidsthed og styrkelse af dit selv. Mit udgangspunkt er en holistisk intuitiv tilgang, der er skræddersyet hver klients individuelle behov og bygget på respekt og tillid. Sessionerne foregår i et trygt professonelt miljø.

En Holistisk Integrativ Fremgangsmåde

Jeg er en integrativ psykoterapeut, hvilket betyder at jeg bruger forskellige professionelle færdigheder og metoder, afhængig af de specifikke problemer mine klienter kommer med.

Humanistisk terapi – sætter fokus på klientens personlige oplevelse med respekt for deres virkelighed. Terapiens fokus er at støtte klienten i at udvikle evnen til at foretage sunde valg og forandringer i deres liv, samt at forstærke deres selvforståelse.

Biografisk rådgivning – også kaldet livssti/livsvalgs analyse. Dette hjælper klienten til at udforske spørgsmål om deres egen biografi. Ved hjælp fra denne metode, får klienten en fuld forståelse for deres livs vej, og hvem de er. Målet er i stedet for at føle sig som offer for omstændighederne, at tage ejerskab over sin egen skæbne.

Kognitiv terapi (KT) – er en behandlingsplan med klare mål for specifikke situationer og problemer. KT fokuserer på de fire faktorer der har indflydelse på vores daglige liv: tanker, følelser, kropsopmærksomhed og adfærd.
KT er især effektivt i tilfælde af: stress, fobier, mild til moderat depression, angst og ocd.

Udover disse psykologiske tilgange, teorier og metoder, bruger jeg også en holistisk fremgangsmåde, når jeg taler med mine klienter (f.eks. forståelse af vitaminer, naturlige remedier, natur som terapi såvel som motion og generelt velbehag).

Mit mål er, at skabe opmærksomhed omkring hvordan de mange forskellige aspekter af en klients liv kan have indflydelse på deres tilstand – fx. motion, frisk luft, natur osv.

Passioner og Interesser

Jeg nyder alle aspekter af naturen, havearbejde og dans. Derudover har jeg en passion for historie og arkæologi. Så vidt muligt følger jeg en etisk og bæredygtig levevis. Respekt for den planet vi bor på, Menneskerettigheder og en retfærdig og værdig behandling af dyr er mine centrale værdier.

Terapirum Melinda Marton Psykologerne ved Amager Strand

Medlemsskaber