Har du lavt selvværd eller selvtillid?

Selvværd, selvtillid og selvforståelses problemer reflekterer det mentale billede vi har af os selv. Det er den indre relation med os selv.

Traumer, krisesituationer og tab kan ændre dette forhold. Desto tidligere i livet disse situationer opstår, desto mere skadende kan de være.

I mange tilfælde bliver vi vores egen værste fjende. 

Sådan kan jeg hjælpe

Jeg arbejder med selvtillids og selvforståelses problemer ved at prøve at finde årsagen til og tidspunktet for dette nedbrud i selvforståelse. Alle klienter, situationer og livshistorier er unikke, derfor er det så vigtigt at have en god forståelse for situationen.

Det næste trin er bevidstheden af indre tanker. Dette bestemmer hvilke værktøjer jeg støtter klienten med. Jeg støtter mine klienter hele vejen igennem processen med at opbygge positivt og stærkt selvværd.