Har du problemer med afhængighed af mad eller drikke?

Alkoholrelaterede problemer

Druk er ikke altid problemets kerne. Det repræsenterer et forsøg på, at opnå kontrol over følelser som ellers virker uoverkommelige.

I vores sessioner adresserer vi tre faktorer: indtagelse, konsekvenser og grad af afhængighed.

Enhver intervention kræver motivation fra klientens side.

Madrelaterede problemer

Overspisning er ikke altid det primære problem. Det kan repræsentere en erstatning, et forsøg på at tage kontrol over følelser der ellers ville være uoverskuelige.

Sådan kan jeg hjælpe

Samtalerne har fokus på at støtte og motivere klienten. Vi har som mål at give klienten evnen til, at se de positive sider af at leve et balanceret liv, samt udvikle hans/hendes indre ressourcer og opbygge opnåelige mål.

Jeg har en efteruddannelse i afhængigheds rådgivning og jeg har erfaring ved at arbejde med klienter som oplever alkoholmisbrug og spiseforstyrrelse samt arbejde med pårørende.