Har du oplevet traumer eller krise?

Personer der har været udsat for PTSD, traumer og seksuelt misbrug, lider ikke kun af traumet i sig selv, men også af deres egen reaktion og håndtering af traumet.

Daglige påmindelser om begivenheder kan blive ekstreme og resultere i dissociering, blokering, mareridt, paniske anfald, flashbacks. Disse flashbacks kan føles så virkelig, at personen føler at de genoplever begivenheden.

Konsekvensen af traumer og PTSD afhænger i høj grad af:

  • Ofrets alder
  • Traumets natur
  • Reaktionen på traumet
  • Støtten som ofret har modtaget efterfølgende

Sådan kan jeg hjælpe

Jeg har arbejdet med problemer med traumer og PTSD siden 2004, og er derfor erfaren i at hjælpe ofre for disse begivenheder.

Terapeutisk set fokuserer jeg på at styrke min klients indre ressourcer og tro på sig selv, såvel som evnen til at udvikle positiv kropsbevidsthed. Desuden hjælper jeg mine klienter med at skabe værktøjer imod flashbacks og andre symptomer.

Vores mål er at forstå og arbejde igennem den traumatiske situation, så klienten kan transformere hændelsen til en historie, som kan integreres i ens livsfortælling, som en hændelse af fortiden.
Derudover arbejder vi igennem normalt forekommende problemer såsom selvhad, skyld og vrede. Dette øger kvaliteten af hverdagen, og vil så facilitere udarbejdelsen af planer og mål for fremtiden. Alt dette er vigtige terapeutiske mål, som jeg diskuterer og udvikler i samarbejde med min klient.