Alkoholmisbrug

Alkoholmisbrug kaldes det, når sociale, psykiske og fysiske problemer udvikler sig på grund af alkoholindtagelse.

Der er tre centrale faktorer i den terapeutiske proces: misbrugets størrelse, konsekvenserne af klientens misbrug og graden af afhængighed.

At arbejde med et alkoholproblem kræver motivation fra klientens side. Terapien fokuserer på at støtte og motivere klienten. Vilje, motivation og et kreativt samarbejde med at udvikle sine indre ressourcer vil hjælpe klienten til at se et positivt billede af et liv uden alkohol. Vi samarbejder om at sætte opnåelige mål.

Jeg har erfaring i at arbejde med klienter med alkoholproblemer og deres familier og børn.