Er du, eller en du holder af, særligt sensitiv?

Er du, eller en du holder af, særligt sensitiv?

I nedenstående artikel kan du læse om særlig sensitivitet: Hvad det er, hvordan den særlige sentitivitet har indflydelse på os som mennesker og hvordan jeg arbejder sammen med kunder som er særligt sensitive.

Du vil måske finde artiklen relevant for dig selv. Eller du kan også være i kontakt med personer som er særligt sensitive (familiemedlemmer, venner, kolleger…). Er dette tilfældet, kan du her i artiklen finde inspiration og mulighed for en bedre forståelse af og for deres situation.

I begge tilfælde håber jeg, at du vil finde artiklen inspirerende og brugbar. Rigtig god læselyst.

Melinda

Er særlig sensitivitet unikt for os mennesker?

Hvad vil det sige at være “særligt sensitiv” og hvordan er det at leve med et sådant karaktertræk?

Sensitivitet er et karaktertræk, som findes i cirka 20 procent af alle mennesker (både mænd og kvinder) samt i en del dyr. Det er derfor ikke unikt for mennesket at være særligt sensitiv.

Procentvist set er der ikke forskel på, hvor mange mænd i forhold til kvinder har særlig sensitivitet som et karakteristika – mænd er blot bedre til at skjule dette faktum samt, i mange tilfælde, mindre klar til at acceptere det.

Hvad er sensitivitet?

Særlig sensitivitet kaldes også “den udvidede opfattelsesevne”, og den er et af hjernens karaktertræk. Særlig sensitivitet er et resultat af en dybere bearbejdning end normalt af den information, vi som mennesker bliver udsat for, når vi begynder at foretage en handling.

Denne grundige bearbejdning af informationen resulterer i en masse ekstra viden om mange ofte mindre relevante detaljer i den givne situation. Og med denne ekstra viden kommer så overstimuleringen af personen.

Personer med særlig sensitivitet kan være særligt sensitive på forskellige måder, og resultatet af den særlige sensitivitet er altid overstimulering, specielt hvis vedkommende er i en uvant situation.

Lad mig give dig et eksempel:  F.eks kan én person være særligt opmærksom på farver, lyde eller lugte, en anden reagere kraftigt på andre menneskers reaktioner mens en tredje er følsom overfor kulde og varme.

Er et særligt sentitivt menneske tilstede ved en fest kan den overvældende mængde af lyde og lugte hurtigt give vedkommende en  fornemmelse af træthed og ubehag. Dette sker, fordi vedkommende benytter mange af sine hjerneresourcer til blot at være tilstede og lægge mærke til alle de forskellige ting, som han/hun er særligt sensitiv overfor.


I en sådan situation er der ikke blot tale om ubehag. Særlig sensitivitet kan også med lethed føre til dårlig ydeevne, specielt i pressede situationer som f.eks eksamener, eller hvis den særligt sensitive skal stå foran et publikum og f.eks holde tale.

Fire faktorer som har speciel relevans for særligt sensitive

Mennesker som viser symptomer på særlig sensitivitet er nødt til at være opmærksomme på fire væsentlige faktorer:

 • overstimulering
 • hvor dybt et niveau den modtagne information bliver bearbejdet på
 • følelsesmæssig intensitet
 • sensorisk følsomhed

Det er vigtigt at forstå, at “sensitivitet” ikke er det samme som det at tage vare på andre, føle sig ansvarlig for dem eller være overfølsom over for kritik.
Det at være særligt sensitiv betyder mere end det. Sensitivitet handler om disse fire faktorer og om, hvordan de sammen influerer den måde, vi oplever situationerne i vores dagligliv.

En liste af karakteristika som er et resultat af dyb bearbejdning

Her kommer en liste over karaktertræk, som er et resultat af dyb bearbejdning, karakteristika som særligt sensitive mennesker vil have. Ingen særligt sensitive mennesker har alle disse karakteristika, men alle vil have en lang række forskellige.

Har du kun et par stykker er du 99% sikkert ikke særligt sensitiv.


Er du nysgerrig , så er her listen:

 • Du foretrækker at stå i udkanten af en situation inden du kaster dig ud i den.
  “Jeg kan godt lide at stikke fingeren i jorden, inden jeg går ind i noget” kan være en typisk måde at reagere på.

 • Du er opmærksom på små ændringer.
  Det billede (tæppe, brillestel…) er nyt, er det ikke?”

 • Du ønsker at have alle detaljer på plads, inden du begiver dig ud i noget. Dette kan være idéen med at “gør det rigtigt fra starten”, i kontrast til blot at kaste dig ud i det.
  Andre ting du kunne sige kan f.eks være “Jeg kan aldrig beslutte mig” eller “Jeg er en perfektionist”.

 • Du er opmærksom på andres tanker og følelser, fordi du observerer deres ikke-verbale kommunikation og fornemmer en given situations effekter på andre.
  Et eksempel? “Jeg føler mig ofte påvirket af andres humør.”

 • Du opfører dig samvittighedsfuldt og har forskellige mærkesager og deres konsekvenser for øje. Et typisk eksempel ville være udsagn som “Hvad hvis alle bare efterlod deres affald på den måde??” eller “Hvis ikke jeg har mit arbejde færdigt til tiden, vil alle andre blive påvirket af det.”.

 • Fra barnsben har du følt dig gået på eller du har givet udtryk for dyb medfølelse mht. samfundets uretfærdigheder, miljøet eller dyrebeskyttelse. En kommentar du vil kunne komme med kunne være “Som barn prøvede jeg i årevis at gøre folk opmærksomme på den globale opvarmning”.

 • Du er nem at overstimulere og derfor nem at overgeare. For et menneske med særlig sensitivitet vil overstimulering og overgearing give problemer med ydeevnen. Særligt sensitive bliver hurtigere overstimuleret og har dermed behov for meget mindre stimulering.
  Dette kan for eksempel ske hvis vedkommende skal holde tale offentligt, gå til eksamen, være sammen med mange mennesker eller i støjende omgivelser etc, og kan lede til udsagn som “Jeg er altså bare ikke et eksamensmenneske!”

 

 • Du har specielle, særligt artistiske evner eller en lidenskab for kunst og musik.

 

 • Du interesserer dig meget for åndelige emner og har tilhørsforhold til en bestemt religiøs gruppe.

 • Du har voldsommere reaktioner på optrin, som frembringer lignende, men mindre intense følelser og fornemmelser for andre.
  “Alle var kede af det, men jeg var knust!”

 • Du føler dig meget stresset, når der sker ændringer i din tilværelse.
  Jeg havde da ikke forestillet mig, at det kunne være så stressende at flytte…

 • Du husker, at du som barn blev opfattet som “sensitiv” eller særligt følsom.

 • Du drømmer ofte, og dine drømme er meget livagtige.

 • Du klager over uæstetiske omgivelser, f.eks “Jeg kan ikke udstå neonbelysning!”

 • Du er sensitiv på et eller flere fysiske områder, udholder mindre smerte og reagerer kraftigere på smertestillende midler.
  “Min læge er overrasket over, at jeg kan mærke noget efter blot sådan en lille dosis…”

 • Naturen har en udsædvanligt beroligende indflydelse på dig, og du er følsom og bliver bevæget over dens skønhed på et dybere niveau end normalt. Du holder af dyr og planter eller af at befinde dig ved vandet.

 

Kilde til ovenstående information er Dr. Elaine N. Aron: ‘Psychotherapy and the highly sensitive person. Improving outcomes for that minority of people who are the majority of clients, Routledge, 2010.

Denne forfatter har fået udgivet flere bøger og artikler om særligt sensitive personer, og hendes teoretiske arbejde er basis for mit arbejde med særligt sensitive personer.

Hvordan foregår arbejdet med klienter med særlig sensitivitet?

Mit arbejde med særligt sensitive klienter er baseret på en analyse af de allerede nævnte væsentlige faktorer:

 • overstimulering
 • hvor dybt et niveau den modtagne information bliver bearbejdet på
 • følelsesmæssig intensitet
 • sensorisk følsomhed

Disse parametre bliver altid set som en integreret del af de situationer, mine klienter oplever. Det at forstå hvor problemerne ligger er den første, yderst væsentlige del af mit arbejde.

En anden meget vigtig del af terapien er samarbejdet med klienten for at finde de bedste arbejdsgange og strategier for at kunne klare disse og andre lignende situationer.
Mange særligt sensitive mennesker er over-følsomme over for andres reaktioner, og dette kan give udfordringer for de særligt sensitive, som ofte har problemer med selvtillid og selvrespekt.

Og her kommer vi så til den tredje del af vores arbejde sammen: at udvikle selvforståelse, selvrespekt (som også inkluderer forståelse og respekt for ens personlige grænser) og indre styrke.

Det er i den sammenhæng meget vigtigt for mig at hjælpe personen til at omdefinere, hvad det fremover vil sige at være “særligt sensitiv”. Dette er væsentligt, for det giver personen mulighed for ikke at se sensitiviteten som et problem, men hellere som en situation som har fordele og ulemper, en situation som den særligt sensitive kan forstå og arbejde videre med.

Jeg håber, at du har fundet denne artikel interessant og at du nu er i stand til at forstå dig selv og andre bedre, både hvis du selv er sensitiv, og hvis andre i din omgangskreds er det.

Mit håb er, at du nu vil have muligheden for at støtte og opmuntre den/de personer, som har særligt sensitive karaktertræk.

Med venlig hilsen,

Melinda

 

Photo by Kelly Neil on Unsplash

Et lille trin kan hjælpe på vej til en lysere fremtid…

Ring til mig på +4529827417 eller indtast dine oplysninger forneden for at arrangere en aftale – jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Hvis du ikke hører fra Melinda, er din henvendelse ikke blevet modtaget. Kontakt venligst Melinda på: melimarton@gmail.com.

Comments are closed.