Føler du en forhøjet sensitivitet over for dine omgivelser?

Hvad er særlig sensitivitet?

Cirka 20% af alle mennesker, både mænd og kvinder, er følsomme. Der er lige så mange følsomme mænd som kvinder, men mænd skjuler ofte dette træk, og har sværere ved at acceptere det. Det er vigtigt at forstå, at ‘følsom’ i denne kontekst ikke skal forstås som følelse af omsorg og ansvar over for andre, eller at være overfølsom for kritik.

Mennesker med særlig sensitivitet skal være klar over fire vigtige faktorer:

 • Overdreven ophidselse
 • Dybde af informationshåndtering
 • Emotionel følsomhed
 • Sensorisk følsomhed

Følsomhed kan være resultatet af, at man registrerer og bearbejder information intensivt, før man handler på det. Denne dybe bearbejdning kan bevirke at man registrerer mange små nuancer og derved ender i overstimulering

Hvordan oplever vi forhøjet følsomhed?

Det følgende er en liste af karaktertræk som medfører dyb processering, du vil måske kunne relatere til en række af de følgende:

 • Foretrækker at analysere begge sider af en sag før man bliver involveret. “Jeg kan godt lide at undersøge tingene først, se hvad jeg roder mig ud i.”
 • Opmærksom på små ændringer. “Det billede (tæppe, frisure) er nyt, er det ikke?”
 • Opmærksom på andres tanker og følelser: “Jeg er meget påvirket af andre menneskers humør.”
 • Har en ualmindelig bekymring omkring social retfærdighed, miljøet, dyrerettigheder og udviser en ualmindelige grad af empati siden barndommen: “Jeg prøvede, at få andre til at forstå global opvarmning i årevis.”
 • Bliver nemt overstimuleret og derfor ophidset “Jeg kan bare ikke tage prøver.”
 • Oplever ualmindelig gene grundet forandringer: “Jeg anede ikke at det ville være så hårdt at flytte.”
 • Beklager sig over stimulerende eller uæstetiske omgivelser: “Jeg kan ikke udstå fluorescerende lys.”
 • Oplever at naturen har en ualmindelig helende effekt, eller bliver bevæget af dens skønhed. Glad for at være nær dyr, planter eller havet.

Kilde: Elaine N. Aron, ‘Psychotherapy and the highly sensitive person, Improving outcomes for that minority of people who are the majority of clients’, Routledge, 2010.

Forfatteren har udgivet adskillige bøger og artikler om overfølsomme personer, og hendes værker er den teoretisk basis for mit arbejde med særligt sensitive klienter.

Hvilke problemer oplever klienter med særlig sensitivitet ofte?

 • Stress: hverdagen som meget følsom person kan opleves meget presset og forekomme overvældende.
 • Depression: på grund af manglede glæde i hverdagen, livet bliver en kamp.
 • Problemer med selvværd og selvtillid bliver mere udfordrende.
 • Arbejdsproblemer, familieproblemer og udfordret i sociale situationer.
 • Afhængighedsproblemer.

Sådan kan jeg hjælpe

I mit arbejde med særligt sensitive klienter, hjælper jeg med at udvikle en god forståelse for de fire førnævnte faktorer og deres relation til klientens specifikke oplevelser.

Derudover finder vi de bedste værktøjer og håndteringsstrategier for disse og lignende situationer.

Pga. følsomheden over for andres reaktioner, har klienterne ofte problemer med selvværd og selvrespekt. Derfor arbejder vi med forholdet til sig selv, som en vigtig del af samtaleforløbet.

I vores arbejde sammen, vil vi redefinere øget sensitivitet sammen, så det ikke ses som et problem, men rettere som et træk med både positive og negative aspekter.

De terapeutiske værktøjer vil hjælpe klienten med at håndtere deres følelser, skabe tilfredsstillende relationer og skabe et håndterbart og tilfredsstillende arbejdsmiljø.

Kunne du være en Empat?

At være en empat betyder at du oplever det højeste niveau af særlig sensitivitet.

Er du en meget følsom personer, som kan føle andres smerte i din egen krop? Så er du måske en Fysisk Empat.

Kan du føle andres følelser som var de dine egne? Så er du muligvis en Følelses Empat.

Har du en højtudviklet intuition? Kan du føle energien i mennesker og steder? Så er du muligvis en Intuitiv Empat.

Læs mere om at være Empat