individual psychotherapy, psychologist Copenhagen, psychologist central, psychological help, therapy, authorised psychologist,

Jeg er autoriseret psykolog.  Jeg tilbyder individuel psykoterapi.

Mit arbejde afspejler min tro på at alle har egne indre ressourcer og kompetencer. Min terapi fokuserer på opmærksomhed, forståelse og positivt forandringer.

Uddannelser:

– Autoriseret Psykolog (Cand. Psyk.)
– Kognitiv Efteruddannelse
– MSc in Therapeutic Counseling
– Postgrad in Addiction Counseling

Medlemskaber:

logo of Dansk Psykolog Forening

Selvstændige Psykologers
Sektion

logo of Dansk Psykolog Forening

Selskabet Interkulturel
Psykologi

logo of Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykoterapeutisk
Selskab for Psykologer

logo of Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykologisk Selskab
for Krop-Psykoterapi

Erfaren Psykolog

Jeg tog min bachelorgrad i mit hjemland (1997-2001). Mit Postgrad. i Addiction Counselling min og MSc i Therapeutic Counselling er fra Greenwich Universitet, London (2004-2009). Min kognitiv efteruddannelse er fra Denmark ( 2013-2014). Derudover deltog jeg i flere kurser og workshopper om arbejde med trauma og PTSD.

Jeg boede og arbejdede i flere år i England , Sydafrika og Portugal , med personer med særlige behov (teenagere og voksne) og med kvinder, som havde været udsat for vold i hjemmet og seksuelle overgreb.

I Transsylvanien arbejdede jeg med klienter med alkoholproblemer og deres familier, og som skolepsykolog i det nationale projekt for at integrere børn med indlæringsvanskeligheder i det offentlige skole system.

Jeg flyttede til Danmark i 2009, og har haft min privat praksis i København siden 2010. Siden jeg flyttede til Danmark har jeg bla. taget følgende faglige kurser: Kognitiv terapi kursus (2013), og Trauma Terapi (2013) .

Jeg er frivillig psykolog for Røde Kors  sundhedsklinik og jeg samarbejder med Reden International.

Personligt

Jeg bor i København med min familie og kat. Mine interesser og hobbyer er: dans, vandring, havearbejde, historie og arkæologi.

Min moral og værdier afspejler selvbevidsthed , etisk livsstil, respekt for Jorden, dyrevelfærd og lighed for alle mennesker.

Hvordan jeg arbejder

Jeg er Integrativ Psykoterapeut, hvilket betyder, at jeg benytter forskellige faglige færdigheder og metoder afhængig af de problemstillinger mine klienter bringer, som for eksempel:

Humanistisk terapi
Terapien støtter klientens færdigheder i at foretage sunde valg og ændringer i deres liv . Der er en fokus på selvbevidsthed og empowerment .

Biografisk Rådgivning – også kaldet selvanalyse som hjælper klienten til at få en bedre forståelse af hans/hendes biografi . Ved hjælp af denne metode får man en fuld forståelse af sit liv og hvem man egentlig er. I stedet for at føle sig som et offer for sit eget liv vil klienten tage ejerskab for sit liv.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) – er en kort tids behandling med klare mål , som fokuserer på umiddelbare problemer. KAT fokuserer på de fire faktorer, der har indflydelse på vores hverdag : tanker, følelser, krop og adfærd. Jeg bruger kognitiv adfærdsterapi i tilfælde af følgende kliniske problemer :
• Fobier
• Let til moderat depression
• Angst
• Obsessiv Kompulsiv Disorder (OCD)